Kırılan ayna uğursuzluk getirir mi? Nereden çıktı? Ayna kırılırsa, annemizden emdiğimiz süt, yedi yıl burnumuzdan mı gelir?

Ayna kırılmasının uğursuzluk getireceğine olan inanış tahmin ettiğiniz gibi bir batıl inançtır. Üstelik en eskilerinden biridir. Ayna yapılmadan önce bile bu inanış vardı. Peki aynanın kurulması uğursuzluk getirir mi? Ayna kırılmasının anlamı nedir? Ayna ilk nerede kullanılmıştır?

Aynalar, her daim ilginç inanışların başında gelmiştir. Özellikle bir aynanın kırılması uğursuzlukla ilişkilendirilir. Bu batıl inancın Yunanlılar ve özellikle Romalılar’dan geldiği düşünülüyor.

İLK AYNA NE ZAMAN KULLANILDI?

İlkçağ’da ayna kendi aksini gösteren her şeydi. Örneğin göller veya su birikintileri… O zamanlarda insanlar bunu görünce çok şaşırmış ve onun kendi ruhu olduğuna inanmıştır. Hatta sudaki görüntüsünün kaybolmasına sebep olanları da düşman olarak görmüştür.

İlk ayna Mısır devletlerinde kullanılmıştır. Pirinç, bronz, gümüş ve altın gibi maddelerden yapılan aynalar aslında ayna değil, çok iyi parlatılmış yüzeylerdi ve kırılması mümkün değildi. Yine bu yüzeylerden yansıyanın kişinin ruhu olduğuna inanılırdı. Hatta bu noktada bir inanç daha ortaya çıktı: Vampirlerin ruhu yoktur ve bu yüzeylerde görüntüleri yansımaz.

Daha sonra cam kaplar yapılmaya başlandı. Dolayısıyla bu cam kapların içindeki sudan da görüntü yansıyordu ve cam kaplar kırılabiliyordu. İşte bu noktada içinde bulunan ruhun bir parçasının vücudu terk ettiği inancı ortaya çıktı. Romalılar her yedi senede bir hayatın kendini yenilediğine inandığı için 1. Yüzyılda camın kırılması sonucu ruhun ve insan sağlığının düzelmesi için yedi yıl geçmesi gerektiğine inanmıştır.

Aynanın batıl inancı, 15. yüzyıl İtalya’sında arkası gümüş kaplı, çok kolay kırılabilen ilk aynaların yapılması ile birlikte daha da gelişmiş ve inanç biraz da ekonomik boyut kazanmıştı çünkü bu aynalar pahalıydı. Aynaları temizleyen hizmetkarlar aynaları kırarsa yedi yıl boyunca ölümden daha kötü cezalarla karşılaşabilecekleri konusunda bilgi sahibiydi. Bu sebepten ötürü de günümüze kadar ayna kırılmasının uğursuzluk getirdiği dillendirilmiştir.

Sadece aynanın kırılmasının uğursuzluk getireceğine dair batıl inanış yoktur. Aynı zamanda bu inançla birlikte bu uğursuzluğu yok etmek için inanışlar da doğmuştur. Bunlardan bir tanesi kırılan aynanın parçalarının güneye akan bir nehirde yıkanması veya toprağa gömülmesidir. Bu şekilde kötü şans yok edilmiş olur. Ancak bunu yaparken kırılan parçalara evden çıkarken bakılmaması gerekir.

Bir diğeri ise yatak odasındaki aynaların kullanılmadığı zaman örtülmesidir. Böylece ruh içinde kalmaz. Aynı şekilde ölen birinin evindeki aynalar da örtülür. Böylece ruh başlayacağı yolculuğunda engellerle karşılaşmaz.

17. Yüzyıl İngiltere ve Fransa’sına geldiğimizde ucuz aynalar üretildiğini görüyoruz. Günümüzde bu inanışın devam etmesinin sebebi o zamanlarda ayna kırılmasının uğursuzluk getirdiğine dair batıl inancın bu kadar iyi yerleşmiş olmasındandır.

AYNA KIRILMASI NEREDEN GELMEKTEDİR?

Ayna kırılması, yüzlerce yıldır çeşitli kültürlerde uğursuzluk işareti olarak kabul edilmiştir. Ayna kırılması efsaneleri ve inanışları, antik Roma ve Yunan dönemlerinden beri var olmuştur. Bu inanışların kökeni hakkında farklı teoriler olsa da, bazıları bu inanışların ortaya çıkışını mitolojik hikayelere bağlamaktadır.

Antik Yunan mitolojisinde, Tanrılar, insanları kıskanarak bazen insanların yaşamlarını karmakarışık hale getirirlerdi. Bu inanışa göre, ayna kırılması da Tanrıların insanların hayatlarını etkilemek için kullandıkları bir yöntemdi. Antik Romalılar ise, ayna kırılması efsanesini, bir kişinin hayatını simgeleyen yedi yılın uğursuzluğuna bağladılar.

Farklı kültürlerde ayna kırılması ile ilgili inanışlar ve efsaneler, zamanla günümüze kadar gelmiştir. Çin kültüründe, ayna kırılması, kötü şansı çağıran bir işaret olarak kabul edilirken, İslam kültüründe ise, ayna kırılması durumunda bir dua okunarak uğursuzluğun önüne geçilebileceği düşünülür.

Bazı insanlar ayna kırılması ile ilgili inanışlara tamamen inanırken, bazıları ise bilimsel açıdan bu inanışların temelsiz olduğunu savunmaktadır. Ancak, ayna kırılması hakkındaki inanışların kökeni ve nasıl bu kadar yaygın hale geldiği hala birçok araştırmacı tarafından araştırılmaktadır.

AYNA KIRILMASI NEDEN UĞURSUZ OLARAK KABUL EDİLİR?

Ayna kırılması, birçok kültürde uğursuzluk ve şanssızlık işareti olarak kabul edilir. Bu inanışın kökenleri tam olarak bilinmese de, bazı sebepler nedeniyle ayna kırılmasının uğursuz olduğuna inanılmaktadır.

Birinci neden, aynanın yansıttığı görüntünün, bir kişinin ruhunu yansıttığına inanılmasıdır. Ayna kırıldığında, kişinin yansıması parçalanır ve bu da kişinin ruhunun bölünmüş olduğu anlamına gelir. Bu da uğursuzluğu getirebileceği düşünülür.

İkinci neden, ayna kırılmasının bazı toplumlarda bir ölüm işareti olarak kabul edilmesidir. Aynalar, ruhun yansıması olduğuna inanıldığı için, ayna kırılması bir ölüm habercisi olarak yorumlanabilir.

Üçüncü neden, ayna kırılmasının bir şanssızlık işareti olarak kabul edilmesidir. Ayna kırıldığında, cam parçaları dağılır ve bu durum da birçok kültürde şanssızlık getirebileceği düşünülür.

Dördüncü neden, ayna kırılmasının bazı kültürlerde kötü ruhları çağırdığına inanılmasıdır. Özellikle Doğu Asya’da, ayna kırılması kötü ruhları çağırdığına inanılır ve bu nedenle de uğursuz olarak kabul edilir.

AYNA KIRILMASI GERÇEKTEN UĞURSUZLUK GETİRİR Mİ?

Ayna kırılması uğursuz olarak kabul edilen bir inanıştır. Ancak, bilimsel bir dayanağı yoktur ve tamamen kişisel inançlarla ilgilidir.

AYNA KIRILDIĞINDA NE YAPILMALIDIR?

Ayna kırıldığında, cam parçalarını temizlemek için eldiven giymeniz ve dikkatli bir şekilde temizleme yapmanız önemlidir. Ayrıca, kırık cam parçalarından korunmak için ayakkabı giyilmesi önerilir.

AYNA KIRILMASI NEDEN ŞANSSIZLIK OLARAK KABUL EDİLİR?

Ayna kırılması, cam parçalarının dağılması ve bu durumun şanssızlık getirebileceği düşüncesiyle birçok kültürde şanssızlık olarak kabul edilir.

AYNA KIRILDIĞINDA NE YAPMAMALIYIZ?

Ayna kırıldığında, cam parçalarını ellerinizle toplamaktan kaçınmalısınız. Ayrıca, aynanın neden kırıldığını araştırmak için çaba harcamak yerine, aynanın yerine yeni bir ayna almak daha uygun olabilir.

AYNA KIRILMASI HER ZAMAN UĞURSUZLUK MU GETİRİR?

Ayna kırılması her zaman uğursuzluk getirmez. Ancak, bazı kültürlerde bu inanç yaygındır ve ayna kırılması uğursuz olarak kabul edilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir